Heeft u

 • een laag inkomen?
 • een bescheiden vermogen?

Dan kunt u van de gemeente Brunssum en Landgraaf extra geld krijgen voor de kosten van uw internetabonnement over 2021.

Woont u in gemeente Beekdaelen (voormalige gemeente Onderbanken)? Dan kunt u de Extra Geldregeling Kompas aanvragen. 

Thuis aanvragen met uw DigiD is het makkelijkst en het snelst

U hoeft maar enkele vragen te beantwoorden. U ziet meteen of u recht heeft op het geld of niet! U krijgt direct een besluit van ons via e-mail. En het geld staat de volgende dag al op uw rekening!

Geld voor internetabonnement aanvragen

Aanvragen kan tot 1 maart 2022.

Wat zijn de voorwaarden?

In de Uitvoeringsregeling staan alle voorwaarden waaraan u moet voldoen. 

Wat zijn de inkomens- en vermogensgrenzen?

Inkomensgrenzen

Hoe hoog het inkomen mag zijn, hangt af van een aantal zaken:

 • uw leeftijd en die van uw partner/echtgenoot
  • voor pensioengerechtigden gelden andere bedragen
 • uw gezinssituatie
  • bent u alleenstaande, alleenstaande die zorgt voor kinderen tot 18 jaar of gehuwd/samenwonend
 • uw woonsituatie
  • woont u wél of niet in een inrichting
 • uw woongemeente
  • Landgraaf kent twee inkomensgrenzen. Brunssum maar één (iets hogere)

We kijken telkens naar de situatie op de peildatum/in de peilmaand: dat is (1) januari van het kalenderjaar waarin de kosten zijn gemaakt.

Inkomensgrenzen Brunssum - U krijgt 150 euro

 

Alleenstaande

Nog geen AOW

Alleenstaande ouder

Nog geen AOW

Alleenstaande

Met AOW

Alleenstaande ouder

Met AOW

In een inrichting €490 €490 €490 €490
Niet in een inrichting €1241 €1241 €1309 €1309

Gehuwd /

Samenwonend

    Mijn partner  
    heeft AOW heeft nog geen AOW woont in een inrichting
  heb AOW €1848 €1848 €1791
Ikzelf heb nog geen AOW €1848 €1752 €1653
  woon in een inrichting €1791 €1653 €691

Inkomensgrens 1 Landgraaf - U krijgt 150 euro 

 

Alleenstaande

Nog geen AOW

Alleenstaande ouder

Nog geen AOW

Alleenstaande

Met AOW

Alleenstaande ouder

Met AOW

In een inrichting €432 €432 €432 €432
Niet in een inrichting €1095 €1095 €1155 €1155

Gehuwd /

Samenwonend

    Mijn partner  
    heeft AOW heeft nog geen AOW woont in een inrichting
  heb AOW €1694 €1694 €1642
Ikzelf heb nog geen AOW €1694 €1606 €1516
  woon in een inrichting €1642 €1516 €633

Inkomensgrens 2 Landgraaf - U krijgt 75 euro 

 

Alleenstaande

Nog geen AOW

Alleenstaande ouder

Nog geen AOW

Alleenstaande

Met AOW

Alleenstaande ouder

Met AOW

In een inrichting €461 €461 €461 €461
Niet in een inrichting €1168 €1168 €1232 €1232

Gehuwd /

Samenwonend

    Mijn partner  
    heeft AOW heeft nog geen AOW woont in een inrichting
  heb AOW €1771 €1771 €1716
Ikzelf heb nog geen AOW €1771 €1679 €1585
  woon in een inrichting €1716 €1585 €662

Vermogensgrens

U mag niet meer vermogen hebben dan de volgende bedragen (*)

 • € 6.295,00 voor een alleenstaande
 • € 12.590,00 voor een alleenstaande ouder
 • € 12.590,00 voor gehuwden samen

(*) Bedragen van 1 januari 2021

Hoe hoog is de vergoeding?

In Landgraaf is het €150 of €75

Het bedrag hangt af van uw inkomen. Landgraaf kent namelijk twee inkomensgrenzen.

In Brunssum is het €150

Daar geldt voortaan nog maar één (iets hogere) inkomensgrens.

Soms krijgt u het geld voor internet er extra bij

 • Dat is het geval als er kinderen van 9 tot 18 jaar bij u wonen. U kunt dan ook nog gewoon voor elk gezinslid van 18 jaar of ouder geld aanvragen voor sociaal/culturele of sportieve activiteiten
 • Wonen er geen kinderen van 9 tot 18 jaar bij u? Dan kunt u de vergoeding gewoon gebruiken voor de kosten van uw internetabonnement. Maar één van de volwassenen in uw gezin (uzelf of uw partner) kan dan geen geld meer aanvragen voor sociaal/culturele of sportieve activiteiten.

Aanvragen aan de balie

Thuis aanvragen met DigiD is heel eenvoudig. Heeft u een handje hulp nodig bij het aanvragen? Wij helpen u graag aan de balie. Daar staat een computer en een medewerker die u kan helpen bij het aanvragen.

Belt u eerst even om een afspraak te maken?

Het telefoonnummer vindt u hier.

Neem mee

 • uw BSN (dit staat op uw ID-bewijs of paspoort)
 • uw bankrekeningnummer (IBAN)

Had u in januari 2021 geen uitkering van ISD BOL? Neem dan ook mee

 • gegevens over uw vermogen op 1 januari 2021 (van uzelf, van uw partner en van uw kinderen tot 18 jaar)
 • gegevens over het netto inkomen van uzelf en uw partner over januari 2021 (loon, uitkering, alimentatie, heffingskortingen van de Belastingdienst, etc...)

U moet 4 weken op uw geld wachten

Deze manier van aanvragen kost ons namelijk meer tijd dan wanneer u thuis aanvraagt met DigiD.

Aanvragen op papier

Dat kan ook. Maar u moet dan wel 8 weken op uw geld wachten. Het verwerken van een papieren aanvraag duurt namelijk het langst. Het aanvraagformulier vindt u onderaan deze pagina.

Bewaar de bewijsstukken!

U hoeft bij de aanvraag geen bewijsstukken in te leveren. Wij vragen u wel om de bewijsstukken te bewaren tot een half jaar na uw aanvraag! Wij controleren de aanvragen achteraf. U laat de bewijsstukken aan ons zien wanneer wij erom vragen. Heeft u geen recht op het geld? Dan moet u het terugbetalen!

Hulp nodig?

Neem contact met ons op.