Heeft u

  • een laag inkomen?
  • een bescheiden vermogen?

Dan kunt u van de gemeente Brunssum en Landgraaf extra geld krijgen voor de kosten van uw internetabonnement over 2021.

Woont u in gemeente Beekdaelen (voormalige gemeente Onderbanken)? Dan kunt u geen extra geld krijgen voor de kosten van uw internetabonnement. Dit leggen we aan u uit in dit nieuwsbericht

Thuis aanvragen met uw DigiD is het makkelijkst en het snelst

U hoeft maar enkele vragen te beantwoorden. U ziet meteen of u recht heeft op het geld of niet! U krijgt direct een besluit van ons via e-mail. En het geld staat de volgende dag al op uw rekening!

Geld voor internetabonnement aanvragen

Aanvragen kan tot 1 maart 2022.

Wat zijn de voorwaarden?

In de Uitvoeringsregeling staan alle voorwaarden waaraan u moet voldoen. 

Hoe hoog is de vergoeding?

In Landgraaf is het €150 of €75

Het bedrag hangt af van uw inkomen. Landgraaf kent namelijk twee inkomensgrenzen.

In Brunssum is het €150

Daar geldt voortaan nog maar één (iets hogere) inkomensgrens.

Soms krijgt u het geld voor internet er extra bij

  • Dat is het geval als er kinderen van 9 tot 18 jaar bij u wonen. U kunt dan ook nog gewoon voor elk gezinslid van 18 jaar of ouder geld aanvragen voor sociaal/culturele of sportieve activiteiten. (link nog aanpassen)
  • Wonen er geen kinderen van 9 tot 18 jaar bij u? Dan kunt u de vergoeding gewoon gebruiken voor de kosten van uw internetabonnement. Maar één van de volwassenen in uw gezin (uzelf of uw partner) kan dan geen geld meer aanvragen voor sociaal/culturele of sportieve activiteiten.

Aanvragen aan de balie

Thuis aanvragen met DigiD is heel eenvoudig. Heeft u een handje hulp nodig bij het aanvragen? Wij helpen u graag aan de balie. Daar staat een computer en een medewerker die u kan helpen bij het aanvragen.

Belt u eerst even om een afspraak te maken?

Het telefoonnummer vindt u hier.

Neem mee

  • uw BSN (dit staat op uw ID-bewijs of paspoort)
  • uw bankrekeningnummer (IBAN)

Had u in januari 2021 geen uitkering van ISD BOL? Neem dan ook mee

  • gegevens over uw vermogen op 1 januari 2021 (van uzelf, van uw partner en van uw kinderen tot 18 jaar)
  • gegevens over het netto inkomen van uzelf en uw partner over januari 2021 (loon, uitkering, alimentatie, heffingskortingen van de Belastingdienst, etc...)

U moet 4 weken op uw geld wachten

Deze manier van aanvragen kost ons namelijk meer tijd dan wanneer u thuis aanvraagt met DigiD.

Bewaar de bewijsstukken!

U hoeft bij de aanvraag geen bewijsstukken in te leveren. Wij vragen u wel om de bewijsstukken te bewaren tot een half jaar na uw aanvraag! Wij controleren de aanvragen achteraf. U laat de bewijsstukken aan ons zien wanneer wij erom vragen. Heeft u geen recht op het geld? Dan moet u het terugbetalen!

Hulp nodig?

Neem contact met ons op.