Heeft u

  • een laag inkomen?
  • een bescheiden vermogen?

Dan kunt u van de gemeente Brunssum, Landgraaf of de voormalige gemeente Onderbanken extra geld krijgen voor een internetabonnement.

Thuis aanvragen met uw DigiD is het makkelijkst en het snelst

U hoeft maar enkele vragen te beantwoorden. U ziet meteen of u recht heeft op het geld of niet! U krijgt direct een besluit van ons via e-mail. En het geld staat de volgende dag al op uw rekening!

Geld voor internetabonnement aanvragen

Aanvragen kan tot 1 maart 2021.

Wat zijn de voorwaarden?

In de Uitvoeringsregeling staan alle voorwaarden waaraan u moet voldoen. 

Hoe hoog is de vergoeding?

In Brunssum en Landgraaf is het €150 of €75

Het bedrag hangt af van uw inkomen. Brunssum en Landgraaf kennen namelijk twee inkomensgrenzen.

In de voormalige gemeente Onderbanken is het €150

Daar geldt maar één inkomensgrens.

Soms krijgt u het geld voor internet er extra bij

  • Dat is het geval als er kinderen van 9 tot 19 jaar bij u wonen. U kunt dan ook nog gewoon voor elk gezinslid van 19 jaar of ouder geld aanvragen voor sociaal/culturele of sportieve activiteiten.
  • Wonen er geen kinderen van 9 tot 19 jaar bij u? Dan kunt u de vergoeding gewoon gebruiken voor de kosten van uw internetabonnement. Maar één van de volwassenen in uw gezin (uzelf of uw partner) kan dan geen geld meer aanvragen voor sociaal/culturele of sportieve activiteiten.

Aanvragen aan de balie

Thuis aanvragen met DigiD is heel eenvoudig. Heeft u een handje hulp nodig bij het aanvragen? Wij helpen u graag aan de balie. Daar staat een computer en een medewerker die u kan helpen bij het aanvragen.

Belt u eerst even om een afspraak te maken?

Het telefoonnummer vindt u hier.

Neem mee

  • uw BSN (dit staat op uw ID-bewijs of paspoort)
  • uw bankrekeningnummer (IBAN)

Had u in januari 2020 geen uitkering van ISD BOL? Neem dan ook mee

  • gegevens over uw vermogen op 1 januari 2020 (van uzelf, van uw partner en van uw kinderen tot 19 jaar)
  • gegevens over het netto inkomen van uzelf en uw partner over januari 2020 (loon, uitkering, alimentatie, heffingskortingen van de Belastingdienst, etc...)

U moet 4 weken op uw geld wachten

Deze manier van aanvragen kost ons namelijk meer tijd dan wanneer u thuis aanvraagt met DigiD.

Aanvragen op papier

Dat kan ook. Maar u moet dan wel 8 weken op uw geld wachten. Het verwerken van een papieren aanvraag duurt namelijk het langst. Bel ons. Dan sturen we een aanvraagformulier naar u op. Het telefoonnummer is 045-5253747. Stuur het ingevulde formulier naar ons op. Afgeven aan de balie van ISD BOL mag ook.

LET OP: bezoek aan de balie kan op dit moment alleen op afspraak!

Bewaar de bewijsstukken!

U hoeft bij de aanvraag geen bewijsstukken in te leveren. Wij vragen u wel om de bewijsstukken te bewaren tot een half jaar na uw aanvraag! Wij controleren de aanvragen achteraf. U laat de bewijsstukken aan ons zien wanneer wij erom vragen. Heeft u geen recht op het geld? Dan moet u het terugbetalen!

Hulp nodig?

Neem contact met ons op.