U woont in Bingelrade, Jabeek, Merkelbeek of Schinveld? Dan kunt u €100 krijgen om (een deel van) de kosten van sociaal-culturele activiteiten van 2021 te betalen.

Thuis aanvragen met uw DigiD is het makkelijkst en het snelst

U hoeft maar enkele vragen te beantwoorden. U krijgt meteen een besluit van ons op het door u opgegeven e-mailadres. Vraagt u aan met DigiD? Dan staat het geld binnen enkele werkdagen op uw rekening.  

Extra Geldregeling Kompas aanvragen

Aanvragen is mogelijk tot 1 april volgend op het kalenderjaar waarin de kosten gemaakt zijn.

Welke activiteiten zijn toegestaan?

Een lijst met voorbeeld-activiteiten staat in artikel 3 van de regeling. Andere activiteiten mogen ook. Zolang het maar een sociaal-culturele activiteit is.

Dus iets

 • waaraan u regelmatig deelneemt en
 • waardoor u actief deelneemt aan de maatschappij
  (om sociale uitsluiting te voorkomen)

Dit zijn de spelregels

 • U woont in Bingelrade, Jabeek, Merkelbeek of Schinveld
 • U bent 18 jaar of ouder
 • U bent geen student
 • U woont niet in een bejaarden-, verzorgings- of verpleegtehuis
 • U heeft een laag inkomen
 • U heeft niet te veel vermogen

De volledige spelregels leest u in de Beleidsregels Extra geldregeling 20016 e.v. van ISD Kompas.

De Raad van de gemeente Beekdaelen heeft in haar vergadering van 15 december 2020 besloten akkoord te gaan met het voorstel tot harmonisatie van de minimaregelingen. Daarom is dit beleid per 1 januari 2021 van toepassing is op de gehele gemeente Beekdaelen.

Wat zijn de inkomens- en vermogensgrenzen?

Inkomensgrenzen

Hoe hoog het inkomen mag zijn, hangt af van een aantal zaken:

 • uw leeftijd en die van uw partner/echtgenoot
  • voor pensioengerechtigden gelden andere bedragen
 • uw gezinssituatie
  • bent u alleenstaande, alleenstaande die zorgt voor kinderen tot 18 jaar of gehuwd/samenwonend
 • uw woonsituatie
  • woont u wél of niet in een inrichting

We kijken telkens naar de situatie op de peildatum/in de peilmaand: dat is (1) januari van het kalenderjaar waarin de kosten zijn gemaakt.

Inkomensgrenzen - U krijgt 100 euro
 

Alleenstaande

Nog geen AOW

Alleenstaande ouder

Nog geen AOW

Alleenstaande

Met AOW

Alleenstaande ouder

Met AOW

In een inrichting €490 €622 €490 €622
Niet in een inrichting €1241 €1577 €1309 €1663

Gehuwd /

Samenwonend

    Mijn partner  
    heeft AOW heeft nog geen AOW woont in een inrichting
  heb AOW €1848 €1848 €1791
Ikzelf heb nog geen AOW €1848 €1752 €1653
  woon in een inrichting €1791 €1653 €691

Vermogensgrens

U mag niet meer vermogen hebben dan de volgende bedragen (*)

 • € 6.295,00 voor een alleenstaande
 • € 12.590,00 voor een alleenstaande ouder
 • € 12.590,00 voor gehuwden samen

(*) Bedragen van 1 januari 2021

Aanvragen bij de balie

Thuis aanvragen met DigiD is heel eenvoudig. Heeft u een handje hulp nodig bij het aanvragen? Wij helpen u graag aan de balie. Daar staat een computer en een medewerker die u kan helpen bij het aanvragen.

Belt u eerst even om een afspraak te maken?

Het telefoonnummer vindt u hier.

Neem mee

 • uw BSN (dit staat op uw ID-bewijs of paspoort)
 • uw bankrekeningnummer (IBAN)

U moet 4 weken op uw geld wachten

Deze manier van aanvragen kost ons namelijk meer tijd dan wanneer u thuis aanvraagt met DigiD.

Aanvragen op papier

Dat kan ook. Het aanvraagformulier vindt u onderaan deze pagina. Vul het in en stuur het naar ons op. Afgeven aan de balie van ISD BOL mag ook. Maak dan wel eerst een afspraak!

U moet 8 weken op uw geld wachten

Het verwerken van een papieren aanvraag duurt namelijk het langst.

Bewaar de rekeningen tot een half jaar na uw aanvraag

Wij controleren de aanvragen met een steekproef. Mogelijk valt u in de steekproef.

Hulp nodig?

Neem contact met ons op.