Home  /  Direct regelen  /  Regelen  /  Een vakantie melden

Een vakantie melden

Onder vakantie wordt verstaan verblijf buiten uw gemeente en in het buitenland. Gemakshalve noemen wij dit vakantie.

Voor vertrek

Voor u vertrekt moet u middels een formulier melden dat u in het buitenland gaat verblijven. U moet aangeven wanneer en hoe lang u naar het buitenland gaat. U kunt het formulier afhalen aan de balie of er telefonisch om vragen, dan sturen wij het u toe. Dit formulier levert u op de laatste werkdag voor u met vakantie gaat persoonlijk in aan de balie in Brunssum of Landgraaf. (Waar is de balie van ISD BOL?)

Ook een verblijf buiten uw gemeente van 14 dagen of langer moet u melden aan ISD BOL. Dit geldt niet als u geen arbeidsplicht heeft.

Bij terugkomst

Op de eerste werkdag na terugkeer van uw verblijf elders meldt u zich weer aan de balie van ISD BOL in Brunssum of Landgraaf. U vult dan uw terugkomst in op het formulier. 

Re-integratie

Bent u bezig met een re-integratietraject dan overlegt u vooraf met uw consulent en het re-integratiebedrijf over de keuze van uw vakantie-periode. Het vinden van werk of een geschikte opleiding of een traject gaat immers vóór. Overlegt u niet over de periode dat u weg wilt gaan, dan onderzoeken wij welke gevolgen dit heeft voor de hoogte van uw uitkering.