Home  /  Direct regelen  /  Regelen

Regelen

 • Doelgroepverklaring oudere werknemer

  Om het voor een werkgever aantrekkelijk te maken om voor langere tijd een oudere werknemer in dienst te houden, kan hij gebruikmaken van het ‘Loonkostenvoordeel oudere werknemer’.

  Meer info
 • Inlichtingenformulier loonkostensubsidie

  Meer info
 • Plan van Aanpak jobcoachorganisatie

  Meer info
 • Hulp op maat doorgeven

  Meer info
 • Collectieve Zorgverzekering VGZ Zuid-Limburgpakket

  Het VGZ Zuid-Limburgpakket is een zorgverzekering voor inwoners met een inkomen tot 150% van de bijstandsnorm. Een gratis vergoedingenoverzicht vraagt u aan via de website van VGZ. U kunt het overzicht ook gratis afhalen aan de balie van ISD BOL. Overstappen kan telkens per 1 januari van een kalenderjaar.

  Meer info
 • Mijn ISD BOL

  Als ISD BOL willen wij het onze werkzoekenden graag zo makkelijk mogelijk maken. Daarom kunt u steeds meer zaken bij ISD BOL digitaal regelen.

  Mijn ISD BOL is een digitale persoonlijke pagina waar u bijvoorbeeld uw uitkeringsspecificatie en/of jaaropgave kunt downloaden. Deze persoonlijke pagina is uiteraard alléén toegankelijk voor u.

  Meer info

 • Een wijziging doorgeven

  Wijzigingen in uw situatie geeft u door via het mutatieformulier. Doe dit binnen 5 werkdagen na de wijziging.

  Meer info
 • Een vakantie melden

  Onder vakantie wordt verstaan verblijf buiten uw gemeente en in het buitenland. Gemakshalve noemen wij dit vakantie.

  Voor vertrek

  Voor u vertrekt moet u middels een formulier melden dat u in het buitenland gaat verblijven. U moet aangeven wanneer en hoe lang u naar het buitenland gaat. U kunt het formulier afhalen aan de balie of er telefonisch om vragen, dan sturen wij het u toe. Dit formulier levert u op de laatste werkdag voor u met vakantie gaat persoonlijk in aan de balie in Brunssum of Landgraaf. (Waar is de balie van ISD BOL?)

  Ook een verblijf buiten uw gemeente van 14 dagen of langer moet u melden aan ISD BOL. Dit geldt niet als u geen arbeidsplicht heeft.

  Bij terugkomst

  Op de eerste werkdag na terugkeer van uw verblijf elders meldt u zich weer aan de balie van ISD BOL in Brunssum of Landgraaf. U vult dan uw terugkomst in op het formulier. 

  Re-integratie

  Bent u bezig met een re-integratietraject dan overlegt u vooraf met uw consulent en het re-integratiebedrijf over de keuze van uw vakantie-periode. Het vinden van werk of een geschikte opleiding of een traject gaat immers vóór. Overlegt u niet over de periode dat u weg wilt gaan, dan onderzoeken wij welke gevolgen dit heeft voor de hoogte van uw uitkering.

 • Inkomsten doorgeven

  Krijgt u naast de uitkering van ISD BOL nog andere inkomsten? Bijvoorbeeld uit werk of een andere uitkering? Dan moet u dat natuurlijk melden bij ISD BOL. Gebruik daarvoor een mutatieformulier. Het makkelijkst gaat dat met het digitale mutatieformulier.

  Nadat wij het mutatieformulier hebben ontvangen krijgt u van ons een inkomstenformulier om alle gegevens over deze inkomsten door te geven. Hoe vaak, hangt af van de inkomsten. Bij sterk wisselende inkomsten krijgt u elke maand een inkomstenformulier.

  Krijgt u een inkomstenformulier dan is de procedure als volgt

  • U wacht met inleveren van het inkomstenformulier totdat u alle bewijsstukken over de inkomsten van die maand bij elkaar heeft
  • U levert alles tegelijk en compleet in: het inkomstenformulier én alle bewijsstukken
  • Doet u dat vóór de 10e? Dan krijgt u de uitkering op tijd. Zoals u gewend bent. 
  • Levert u pas de 10e of later in? Dan krijgt u de uitkering ook later. (houd rekening met een verwerkingstijd van 3 dagen)
  • Duurt het te lang voordat u de bewijsstukken bij elkaar heeft? En komt u daardoor in de problemen? Vraag dan om een voorschot. Dat kan vanaf de 10e van de maand via deze pagina.
  • Levert u niets in dan wachten wij tot de 27e. Daarna krijgt u een brief van ons met een uiterste inleverdatum. En kunt u een boete krijgen.
  • Reageert u niet op onze brief? Dan stopt de uitkering.
  • Lever het inkomstenformulier altijd in: ook als u denkt dat u geen uitkering meer nodig heeft!
   (u kunt het opsturen of afgeven aan de balie)

  Lees ook dit nieuwsbericht.

  Inkomsten digitaal doorgeven

  Sommige klanten geven hun inkomsten digitaal door. Dus op een computer, tablet of smartphone. Dat zijn met name klanten die alleen 'vaste' inkomsten hebben. 'Vaste' inkomsten zijn inkomsten die maar 1 keer per (half) jaar veranderen. Deze klanten krijgen telkens een e-mail van ons als het tijd is om hun inkomsten door te geven.

  E-mailadres doorgeven?

  Dat kan heel eenvoudig via het digitale mutatieformulier.

  • Stap 1
   Log in met uw DigiD
  • Stap 2
   Op de pagina ‘Wat wilt u melden’ kiest u voor ‘Er verandert iets anders’. En daarna ‘Mijn e-mail adres verandert’. Vul het nieuwe e-mail adres in. Bevestig dat de gegevens kloppen en klik op ‘Verzenden’.

  Nieuwe inkomsten melden?

  Krijgt u al een inkomstenformulier én heeft u nieuwe inkomsten die u nog niet bij ISD BOL gemeld heeft, vul dan ook nog een mutatieformulier in.