Home  /  Direct regelen  /  Aanvragen zonder DigiD

Aanvragen zonder DigiD

 • Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten 2020¬†Landgraaf en de gemeente voormalig Onderbanken

 • Bijdrage eigen risico zorgverzekering 2020 Brunssum

 • Noodopvang kinderen in Landgraaf

  Op deze pagina kan noodopvang voor kinderen uit de gemeente Landgraaf worden aangevraagd.

  Er kan een vergoeding worden aangevraagd voor:

  1. Een sociaal medische indicatie.
  2. Kosten van de peuterspeelzaal.

  Wie vraagt dit aan?

  Een medewerker van Team Jeugd Landgraaf of een medewerker van JenS.

  Hoe vraagt u dit aan?

  Onderaan de pagina staat het aanvraagformulier. Vul dit helemaal in en mail het formulier naar info@isdbol.nl

 • Woonkostentoeslag eigen huis 2020

  U heeft over 2020 geen recht op huurtoeslag omdat u in een eigen huis of appartement woont? Dan kunt u voor een deel van de woonkosten van 2020 een vergoeding vragen bij ISD BOL. Dat heet 'woonkostentoeslag' en is bijzondere bijstand.

 • Advocaatkosten 2020

  U heeft in 2020 extra kosten omdat u hulp van een advocaat nodig had? Dan kunt u hiervoor een vergoeding vragen bij ISD BOL. Dat heet bijzondere bijstand.

 • VGZ Tientje 2020

  Neemt u over 2020 deel aan de collectieve zorgverzekering VGZ Zuid-Limburgpakket? Dan kunt u een gedeelte van de premie van 2020 terugkrijgen.

 • 2020 - Internetabonnement

  Heeft u

  • een laag inkomen?
  • een bescheiden vermogen?

  Dan kunt u van de gemeente Brunssum, Landgraaf of de voormalige gemeente Onderbanken extra geld krijgen voor een internetabonnement.

 • Ziekenbezoek 2020

  U heeft in 2020 extra reiskosten omdat u een ziek familielid bezoekt? Voor die extra kosten kunt u een vergoeding aanvragen bij ISD BOL. Bijzondere bijstand, noemen we dat.

 • 2020 - Activiteiten voor volwassenen

  Heeft u

  • een laag inkomen?
  • een bescheiden vermogen?

  Dan kunt u van de gemeente Brunssum, Landgraaf of de voormalige gemeente Onderbanken extra geld krijgen voor elk gezinslid vanaf 19 jaar. Het geld helpt om actief mee te doen aan sport, muziek en cultuur.

 • Persoonsgebonden StimuleringsBudget (PSB)

  U doet mee aan een traject bij Betere Buren Brunssum of het MensOntwikkelBedrijf Landgraaf? U doet goed uw best? U bent gemotiveerd? U wilt er echt voor gaan? Maar u heeft net dat extra duwtje in de rug nodig om echt hogerop of verder te komen? Dan is een Persoonsgebonden StimuleringsBudget (PSB) misschien iets voor u. Het PSB is een premie die u kunt aanvragen.

 • Uitstroompremie

  Een uitstroompremie is een stimulans om een betaalde baan te accepteren.

 • Kinderopvang

 • Woonkostentoeslag eigen huis 2019

  U heeft over 2019 geen recht op huurtoeslag omdat u in een eigen huis of appartement woont? Dan kunt u voor een deel van de woonkosten van 2019 een vergoeding vragen bij ISD BOL. Dat heet 'woonkostentoeslag' en is bijzondere bijstand.

 • Ziekenbezoek 2019

  U heeft in 2019 extra reiskosten omdat u een ziek familielid bezoekt? Voor die extra kosten kunt u een vergoeding aanvragen bij ISD BOL. Bijzondere bijstand, noemen we dat.

 • Advocaatkosten 2019

  U heeft in 2019 extra kosten omdat u hulp van een advocaat nodig had? Dan kunt u hiervoor een vergoeding vragen bij ISD BOL. Dat heet bijzondere bijstand.

 • Individuele Studietoeslag

  De individuele studietoeslag is een extra bedrag dat u kunt ontvangen als u een arbeidshandicap heeft, waardoor het moeilijk is om de studie te combineren met een baan. U moet een verzoek om individuele studietoeslag indienen bij de gemeente waaronder uw woonplaats valt.

 • Uitkering participatiewet

  Wilt u een bijstandsuitkering aanvragen? U kunt dit nu makkelijk, snel en veilig vanuit thuis regelen. Druk op de knop aanvraagformulier om het formulier te starten.

 • Bijzondere bijstand overig

  U wilt een vergoeding aanvragen voor bijzondere kosten? Dat kan!

 • Maaltijdservice

 • Individuele Inkomenstoeslag

 • Bewindvoering

 • Peuterspeelzaal

 • Budgetbeheer

Archief