Neemt u in 2021 deel aan het VGZ Zuid-Limburgpakket?

Dan kunt u een gedeelte van de premie terugkrijgen.

U gebruikt dit formulier als u in de gemeente Beekdaelen (voormalig Onderbanken) woont.

 

Thuis aanvragen met uw DigiD is het makkelijkst en het snelst

U hoeft maar enkele vragen te beantwoorden. U ziet meteen of u recht heeft op het geld of niet! U krijgt direct een besluit van ons via e-mail. En het geld staat binnen enkele dagen op uw rekening! Klik op de knop hieronder en vraag meteen aan!

Bijdrage premie VGZ aanvragen

De vergoeding over 2021 kunt u aanvragen tot 1 april 2022!

Hoeveel geld kan ik krijgen?

In Beekdaelen is het €240 per kalenderjaar.

Beekdaelen hanteert één inkomensgrens.

Voorwaarden

De volledige spelregels leest u in artikel 5, lid 6 van de Beleidsregels individuele bijzondere bijstand 2016 e.v.

Aanvragen aan de balie

Thuis aanvragen met DigiD is heel eenvoudig. Heeft u een handje hulp nodig bij het aanvragen? Wij helpen u graag aan de balie. Daar staat een computer en een medewerker die u kan helpen bij het aanvragen.

Belt u eerst even om een afspraak te maken?

Het telefoonnummer vindt u hier.

Neem mee

  • uw BSN (dit staat op uw ID-bewijs of paspoort)
  • uw bankrekeningnummer (IBAN)

Had u in januari 2021 geen uitkering van ISD BOL? Neem dan ook mee

  • gegevens over uw vermogen op 1 januari 2021 (van uzelf, van uw partner en van uw kinderen tot 18 jaar)
  • gegevens over het netto inkomen van uzelf en uw partner over januari 2021 (loon, uitkering, alimentatie, heffingskortingen van de Belastingdienst, etc...)

U moet 4 weken op uw geld wachten

Deze manier van aanvragen kost ons namelijk meer tijd dan wanneer u thuis aanvraagt met DigiD.

Aanvragen op papier

Dat kan ook. Maar u moet dan behoorlijk lang op uw geld wachten. Het verwerken van een papieren aanvraag duurt namelijk het langst. Het aanvraagformulier vindt u onderaan deze pagina. Heeft u geen uitkering van ISD BOL? Vul dan ook de bijlage bij het aanvraagformulier in. De aanvraag (en bijlage) levert u liefst in tijdens het daarvoor bestemde spreekuur. Afgeven aan de balie van ISD BOL mag ook.

Bewaar de bewijsstukken!

U hoeft bij de aanvraag geen bewijsstukken in te leveren. Wij vragen u wel om de bewijsstukken te bewaren tot een half jaar na uw aanvraag! Wij controleren de aanvragen achteraf. U laat de bewijsstukken aan ons zien wanneer wij erom vragen. Heeft u geen recht op het geld? Dan moet u het terugbetalen!

Hulp nodig?

Neem contact met ons op.