Heeft u veel ziektekosten en een laag inkomen? Dan geven de gemeenten Brunssum, Landgraaf en de voormalige gemeente Onderbanken een vergoeding hiervoor. Het gaat om een bedrag van € 90,- als u in Landgraaf woont of € 150,- als u in Brunssum of in de voormalige gemeente Onderbanken woont.

Voor inwoners van gemeente Landgraaf en gemeente Brunssum heet dit de bijdrage eigen risico Zorgverzekeringswet. Voor inwoners van de voormalige gemeente Onderbanken heet deze vergoeding de tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (TCG).

De voorwaarden:

  • Op 1 januari 2021 woonde u in Brunssum, Landgraaf of de voormalige gemeente Onderbanken;
  • Het eigen risico van de ziektekostenverzekering heeft u drie jaar helemaal verbruikt. Het gaat om de jaren 2018, 2019 en 2020;
  • U hebt een laag inkomen. Wat uw maximale inkomen mag zijn, leest u in het volgende overzicht. De bedragen gaan over de maand januari 2021. De bedragen zijn zonder het vakantiegeld.

Maximaal netto inkomen ex. vakantiegeld over de maand januari 2021 

21 jaar - pensioengerechtigde leeftijd

Pensioengerechtigden

Inrichting

21 jaar – pensioengerechtigde leeftijd

Pensioengerechtigde in een inrichting

Alleenstaand € 1314

Alleenstaand € 1386

Alleenstaand € 518

Alleenstaand € 539

Alleenstaand ouder € 1679

Alleenstaand ouder € 1771

Alleenstaand ouder € 662

Alleenstaand ouder € 683

Gehuwd € 1898

Gehuwd € 2002

Gehuwd € 749

Gehuwd € 789

De vergoeding aanvragen

U kunt de vergoeding aanvragen vanaf 1 september 2021. Als u via onze website een aanvraag doet, wordt het bedrag binnen één werkdag overgemaakt. U kunt de vergoeding aanvragen tot 1 december 2021. Woont u in Brunssum? Dan kunt u de vergoeding aanvragen tot 1 september 2022.

Vergoeding aanvragen inwoners Brunssum

Vergoeding aanvragen inwoners Landgraaf

Vergoeding aanvragen inwoners voormalige gemeente Onderbanken

Bewaar de bewijsstukken

ISD BOL controleert achteraf met steekproeven. Mogelijk valt u in de steekproef. Als u geen recht heeft op het geld, moet u het terugbetalen. Bewaar daarom tot een half jaar na uw aanvraag:

  • de bewijsstukken van uw inkomen over januari 2021;
  • en de informatie van uw ziektekostenverzekeraar over het eigen risico van 2018, 2019 en 2020.

De vergoeding krijgen zonder aanvraag

U krijgt de vergoeding zonder aan te vragen als u:

  • op 1 januari 2021 cliënt was bij ISD BOL;
  • verzekerd bent bij VGZ Zuid-Limburg;
  • en het eigen risico helemaal hebt gebruikt in 2018, 2019 en 2020.

U ontvangt het bedrag dan vóór 1 september 2021 op uw bankrekening. Hierover krijgt u nog een brief.

Vragen of hulp nodig?

Neem dan contact met ons op. 

Laatse nieuws