De Raad van de gemeente Beekdaelen heeft in haar vergadering van 15 december 2020 besloten dat voor alle inwoners van de gemeente Beekdaelen vanaf 1 januari 2021 de verordeningen en beleidsregels van ISD Kompas gelden. Dus ook voor u als inwoner van voormalig grondgebied Onderbanken. Dat is een goede zaak. Voor iedere inwoner van de gemeente Beekdaelen gelden vanaf die datum dezelfde regels.

Dit betekent niet dat u nu aanvragen moet indienen bij ISD Kompas. Dit kunt u gewoon bij ons blijven doen. 

Wat betekent dit voor u?

Een uitkering kunt u gewoon blijven aanvragen via onze website.

Heeft u bijzondere kosten en te weinig geld om die te betalen? Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen.

Heeft u extra kosten omdat u hulp van een advocaat nodig had? Dan kunt u een vergoeding voor de advocaatkosten aanvragen

U kunt €100 krijgen om (een deel van) de kosten voor een internetabonnement of van sociaal-culturele activiteiten van 2021 te betalen. Deze vergoeding heet de ‘extra geldregeling’.

Neemt u in 2021 deel aan het VGZ Zuid-Limburgpakket? Dan kunt u een gedeelte van de premie terugkrijgen.U krijgt vanaf 1 januari 20 euro per maand vergoed in plaats van 10 euro. Deze vergoeding heet voor u vanaf 1 januari de 'bijdrage premie VGZ Zuid-Limburg'.  

Meer informatie

We blijven u op de hoogte houden via onze website en in onze nieuwsbrieven. Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.

Laatste nieuws