De Raad van de gemeente Beekdaelen heeft in haar vergadering van 15 december 2020 besloten dat voor alle inwoners van de gemeente Beekdaelen vanaf 1 januari 2021 de verordeningen en beleidsregels van ISD Kompas gelden. Dus ook voor u als inwoner van voormalig grondgebied Onderbanken. Dat is een goede zaak. Voor iedere inwoner van de gemeente Beekdaelen gelden vanaf die datum dezelfde regels.

Dit betekent niet dat u nu aanvragen moet indienen bij ISD Kompas. Dit kunt u gewoon bij ons blijven doen. 

De verordeningen en beleidsregels van ISD Kompas zijn anders dan die van ISD BOL. Daarom zijn wij momenteel hard aan het werk om alles aan te passen. 

Wat betekent dit voor u?

We vinden het belangrijk dat iedereen een uitkering kan aanvragen. Daarom hebben we dit als eerst aangepast. Een uitkering kunt u gewoon blijven aanvragen via onze website.

Heeft u bijzondere kosten en te weinig geld om die te betalen? Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Heeft u extra kosten omdat u hulp van een advocaat nodig had? Dan kunt u een vergoeding voor de advocaatkosten aanvragen

In de loop van de 2e week van januari kunt u ook onderstaande vergoedingen aanvragen:

  • Activiteiten voor volwassenen
    Deze vergoeding heet voor u vanaf 1 januari de ‘extra geld regeling’.
  • Een vergoeding voor bewindvoeringskosten
  • VGZ tientje
    U krijgt vanaf 1 januari 20 euro per maand vergoed in plaats van 10 euro. Deze vergoeding heet voor u vanaf 1 januari de 'bijdrage premie VGZ Zuid-Limburg'.  

Kosten voor een internetabonnement worden niet meer vergoed.

Meer informatie

We blijven u op de hoogte houden via onze website en in onze nieuwsbrieven. Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.

Laatste nieuws