Heeft u

 • een laag inkomen?
 • een bescheiden vermogen?

Dan kunt u van de gemeente Brunssum en Landgraaf extra geld krijgen voor elk gezinslid vanaf 18 jaar. Het geld helpt om actief mee te doen aan sport, muziek en cultuur. Regelmatig, en samen met andere mensen. Bijvoorbeeld in een club of vereniging.

Woont u in gemeente Beekdaelen (voormalige gemeente Onderbanken)? Dan kunt u de Extra Geldregeling Kompas aanvragen. 

Thuis aanvragen met uw DigiD is het makkelijkst en het snelst

U hoeft maar enkele vragen te beantwoorden. U ziet meteen of u recht heeft op het geld of niet! U krijgt direct een besluit van ons via e-mail. En het geld staat de volgende dag al op uw rekening! Klik op de knop hieronder en vraag meteen aan!

Geld voor sociaal- culturele activiteiten aanvragen

Voor kosten over 2021 kunt u geld aanvragen tot 1 maart 2022.

Hoeveel geld kan ik krijgen?

 • In Landgraaf is het €150 of €75. Het bedrag hangt af van uw inkomen. Landgraaf kent twee inkomensgrenzen.
 • In Brunssum is het €150. Brunssum kent voortaan nog maar één (iets hogere) inkomensgrens.

Voorwaarden

In de Uitvoeringsregeling leest u alle voorwaarden waaraan u moet voldoen. 

Activiteiten van kinderen van 4 tot 18 jaar

Voor de activiteiten van kinderen van 4 tot 18 jaar krijgt u geen geld van ISD BOL. Daarvoor moet u bij de Stichting Leergeld zijn.

Aanvragen bij de Stichting Leergeld

Wat zijn de inkomens- en vermogensgrenzen?

Inkomensgrenzen

Hoe hoog het inkomen mag zijn, hangt af van een aantal zaken:

 • uw leeftijd en die van uw partner/echtgenoot
  • voor pensioengerechtigden gelden andere bedragen
 • uw gezinssituatie
  • bent u alleenstaande, alleenstaande die zorgt voor kinderen tot 18 jaar of gehuwd/samenwonend
 • uw woonsituatie
  • woont u wél of niet in een inrichting
 • uw woongemeente
  • Landgraaf kent twee inkomensgrenzen. Brunssum maar één (iets hogere)

We kijken telkens naar de situatie op de peildatum/in de peilmaand: dat is (1) januari van het kalenderjaar waarin de kosten zijn gemaakt.

Inkomensgrenzen Brunssum - U krijgt 150 euro
 

Alleenstaande

Nog geen AOW

Alleenstaande ouder

Nog geen AOW

Alleenstaande

Met AOW

Alleenstaande ouder

Met AOW

In een inrichting €490 €490 €490 €490
Niet in een inrichting €1241 €1241 €1309 €1309

Gehuwd /

Samenwonend

    Mijn partner  
    heeft AOW heeft nog geen AOW woont in een inrichting
  heb AOW €1848 €1848 €1791
Ikzelf heb nog geen AOW €1848 €1752 €1653
  woon in een inrichting €1791 €1653 €691
Inkomensgrens 1 Landgraaf - U krijgt 150 euro
 

Alleenstaande

Nog geen AOW

Alleenstaande ouder

Nog geen AOW

Alleenstaande

Met AOW

Alleenstaande ouder

Met AOW

In een inrichting €432 €432 €432 €432
Niet in een inrichting €1095 €1095 €1155 €1155

Gehuwd /

Samenwonend

    Mijn partner  
    heeft AOW heeft nog geen AOW woont in een inrichting
  heb AOW €1694 €1694 €1642
Ikzelf heb nog geen AOW €1694 €1606 €1516
  woon in een inrichting €1642 €1516 €633
Inkomensgrens 2 Landgraaf - U krijgt 75 euro
 

Alleenstaande

Nog geen AOW

Alleenstaande ouder

Nog geen AOW

Alleenstaande

Met AOW

Alleenstaande ouder

Met AOW

In een inrichting €461 €461 €461 €461
Niet in een inrichting €1168 €1168 €1232 €1232

Gehuwd /

Samenwonend

    Mijn partner  
    heeft AOW heeft nog geen AOW woont in een inrichting
  heb AOW €1771 €1771 €1716
Ikzelf heb nog geen AOW €1771 €1679 €1585
  woon in een inrichting €1716 €1585 €662

Vermogensgrens

U mag niet meer vermogen hebben dan de volgende bedragen (*)

 • € 6.295,00 voor een alleenstaande
 • € 12.590,00 voor een alleenstaande ouder
 • € 12.590,00 voor gehuwden samen

(*) Bedragen van 1 januari 2021

Aanvragen aan de balie

Thuis aanvragen met DigiD is heel eenvoudig. Heeft u een handje hulp nodig bij het aanvragen? Wij helpen u graag aan de balie. Daar staat een computer en een medewerker die u kan helpen bij het aanvragen.

Belt u eerst even om een afspraak te maken?

Het telefoonnummer vindt u hier.

Neem mee

 • het BSN van uzelf en/of van uw partner (dit staat op uw ID-bewijs of paspoort)
 • uw bankrekeningnummer (IBAN)

Had u in januari 2021 geen uitkering van ISD BOL? Neem dan ook mee

 • gegevens over uw vermogen op 1 januari 2021 (van uzelf, van uw partner en van uw kinderen tot 18 jaar)
 • gegevens over het netto inkomen van uzelf en uw partner over januari 2021 (loon, uitkering, alimentatie, heffingskortingen van de Belastingdienst, etc...)

U moet 4 weken op uw geld wachten

Deze manier van aanvragen kost ons namelijk meer tijd dan wanneer u thuis aanvraagt met DigiD.

Aanvragen op papier

Dat kan ook. Maar u moet dan wel 8 weken op uw geld wachten. Het verwerken van een papieren aanvraag duurt namelijk het langst. Het aanvraagformulier vindt u onderaan deze pagina.

Bewaar de bewijsstukken!

U hoeft bij de aanvraag geen bewijsstukken in te leveren. Wij vragen u wel om de bewijsstukken te bewaren tot een half jaar na uw aanvraag! Wij controleren de aanvragen achteraf. U laat de bewijsstukken aan ons zien wanneer wij erom vragen. Heeft u geen recht op het geld? Dan moet u het terugbetalen!

Hulp nodig?

Neem contact met ons op.