Heeft u

  • een laag inkomen?
  • een bescheiden vermogen?

Dan kunt u van de gemeente Brunssum, Landgraaf of de voormalige gemeente Onderbanken extra geld krijgen voor elk gezinslid vanaf 19 jaar. Het geld helpt om actief mee te doen aan sport, muziek en cultuur. Regelmatig, en samen met andere mensen. Bijvoorbeeld in een club of vereniging.

Thuis aanvragen met uw DigiD is het makkelijkst en het snelst

U hoeft maar enkele vragen te beantwoorden. U ziet meteen of u recht heeft op het geld of niet! U krijgt direct een besluit van ons via e-mail. En het geld staat de volgende dag al op uw rekening!

Geld voor sociaal- culturele activiteiten aanvragen

Voor kosten over 2020 kunt u geld aanvragen tot 1 maart 2021.

Hoeveel geld kan ik krijgen?

  • In Brunssum en Landgraaf is het €150 of €75. Het bedrag hangt af van uw inkomen. Brunssum en Landgraaf hebben twee inkomensgrenzen.
  • In de voormalige gemeente Onderbanken is het €150. De voormalige gemeente Onderbanken heeft maar één inkomensgrens.

Activiteiten van kinderen van 4 tot 19 jaar

Voor de activiteiten van kinderen van 4 tot 19 jaar krijgt u geen geld van ISD BOL. Daarvoor moet u bij de Stichting Leergeld zijn.

Aanvragen bij de Stichting Leergeld

Voorwaarden

In de Uitvoeringsregeling staan de voorwaarden waar u aan moet voldoen. 

Aanvragen aan de balie

Thuis aanvragen met DigiD is heel eenvoudig. Heeft u een handje hulp nodig bij het aanvragen? Wij helpen u graag aan de balie. Daar staat een computer en een medewerker die u kan helpen bij het aanvragen.

Belt u eerst even om een afspraak te maken?

Het telefoonnummer vindt u hier.

Neem mee

  • het BSN van uzelf en/of van uw partner (dit staat op uw ID-bewijs of paspoort)
  • uw bankrekeningnummer (IBAN)

Had u in januari 2020 geen uitkering van ISD BOL? Neem dan ook mee

  • gegevens over uw vermogen op 1 januari 2020 (van uzelf, van uw partner en van uw kinderen tot 19 jaar)
  • gegevens over het netto inkomen van uzelf en uw partner over januari 2020 (loon, uitkering, alimentatie, heffingskortingen van de Belastingdienst, etc...)

U moet 4 weken op uw geld wachten

Deze manier van aanvragen kost ons namelijk meer tijd dan wanneer u thuis aanvraagt met DigiD.

Aanvragen op papier

Dat kan ook. Maar u moet dan wel 8 weken op uw geld wachten. Het verwerken van een papieren aanvraag duurt namelijk het langst. Aanvraagformulieren kunt u ophalen bij de balies van ISD BOL in Brunssum of Landgraaf. U kunt ook bellen: dan sturen we een aanvraagformulier naar u op.
De aanvraag levert u liefst in tijdens het daarvoor bestemde spreekuur. Afgeven aan de balie van ISD BOL mag ook.

Bewaar de bewijsstukken!

U hoeft bij de aanvraag geen bewijsstukken in te leveren. Wij vragen u wel om de bewijsstukken te bewaren tot een half jaar na uw aanvraag! Wij controleren de aanvragen achteraf. U laat de bewijsstukken aan ons zien wanneer wij erom vragen. Heeft u geen recht op het geld? Dan moet u het terugbetalen!

Hulp nodig?

Neem contact met ons op.